Hlavní obsah

tausend

Číslovka

  1. tisíctausend Kilometertisíc kilometrůviel(e) tausend Zuschauertisíce diváků
  2. hovor.tisíc, moctausend Ausreden habenmít tisíc výmluvTausend Dank!Tisíceré díky!

Vyskytuje se v

zu: zu Tausendenpo tisících

reißen: das Hemd in tausend Fetzen reißenroztrhat košili na tisíc cárů

nadmořský: in einer Höhe von tausend Metern über dem Meeresspiegelgeogr. v nadmořské výšce tisíc metrů

plus: Er verdient plus-minus zehn Tausend Kronen.Vydělává plus minus deset tisíc korun.

rozletět se: Der Teller ist in (tausend) Stücke zersprungen.Talíř se rozletěl na kusy.

uspořit: Er spart monatlich fünf Tausend.Každý měsíc uspoří pět tisíc.

poznat: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

přítel: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

tausend: tausend Kilometertisíc kilometrů