Hlavní obsah

reißen

Slovesoriss, i./h. gerissen

  1. přetrhnout se, roztrhnout seMir ist das Schuhband gerissen.Přetrhla se mi tkanička.
  2. in etw. Akk roztrhat, trhat na codas Hemd in tausend Fetzen reißenroztrhat košili na tisíc cárů
  3. protrhnout (si), udělat díru
  4. škrábnout se, zranit se o hřebík ap.Ich habe mich blutig gerissen.Zranila jsem se do krve.
  5. strhnout šaty ap., vytrhnout peníze ap.j-n aus den Träumen reißenvytrhnout koho ze snů
  6. sich reißen von/aus etw. vytrhnout se, utrhnout se z čehosich aus j-s Armen reißenvytrhnout se komu z náručí

Vyskytuje se v

reißen: sich reißenvon/aus etw. vytrhnout se, utrhnout se z čeho

Riemen: sich Akk am Riemen reißensebrat se, pohnout kostrou

Stück: sich Akk für j-n in Stücke reißen lassenroztrhat se pro koho

Zusammenhang: etw. aus dem Zusammenhang reißenvytrhnout co z kontextu

abreißen: Die Telefonverbindung riss ab.Telefonní spojení se přerušilo.

Gewalt: die Gewalt an sich reißenstrhnout na sebe moc

Riss: ein Riss im Stoffdíra v látce

vzpírání: das Reißenvzpírání trhem

odtrhnout: Ich konnte sie nicht auseinander reißen.Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.

roztrhat: das Papier in Stücke (zer)reißenroztrhat papír na kousky

roztrhnout: das Papier in zwei Hälften reißenroztrhnout papír na půlky

rvát: Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.Vítr rve listí ze stromů.

shodit: die Latte reißensport. shodit laťku

souvislost: j-s Worte aus dem Kontext reißenvytrhnout slova koho ze souvislosti

trhat: Papier in Stücke reißentrhat papír na kousky

trhat se: Der Stoff reißt.Látka se trhá.

trhnout: am Seil reißentrhnout lanem

utrhnout se: Der Hund riss sich von der Kette los.Pes se utrhl ze řetězu.

vyrvat: Sie riss ihm einige Haare heraus.Vyrvala mu několik vlasů.

zvětšit se: Der Riss vergrößerte sich.Trhlina se zvětšila.

hadr: in Fetzen gerissenroztrhaný na hadry

přetéct: Jetzt reißt mir aber die Geduld.Má trpělivost právě přetekla.

Geduld: j-m reißt die Geduldkdo ztrácí trpělivost, komu dochází trpělivost