Hlavní obsah

reißen

Slovesoriss, i./h. gerissen

  1. přetrhnout se, roztrhnout seMir ist das Schuhband gerissen.Přetrhla se mi tkanička.
  2. in etw. Akk roztrhat, trhat na codas Hemd in tausend Fetzen reißenroztrhat košili na tisíc cárů
  3. protrhnout (si), udělat díru
  4. škrábnout se, zranit se o hřebík ap.Ich habe mich blutig gerissen.Zranila jsem se do krve.
  5. strhnout šaty ap., vytrhnout peníze ap.j-n aus den Träumen reißenvytrhnout koho ze snů
  6. sich reißen von/aus etw. vytrhnout se, utrhnout se z čehosich aus j-s Armen reißenvytrhnout se komu z náručí

Vyskytuje se v

Geduld: j-m reißt die Geduldkdo ztrácí trpělivost, komu dochází trpělivost

Riemen: sich Akk am Riemen reißensebrat se, pohnout kostrou

Stück: sich Akk für j-n in Stücke reißen lassenroztrhat se pro koho

Zusammenhang: etw. aus dem Zusammenhang reißenvytrhnout co z kontextu

abreißen: Die Telefonverbindung riss ab.Telefonní spojení se přerušilo.

Gewalt: die Gewalt an sich reißenstrhnout na sebe moc

Riss: ein Riss im Stoffdíra v látce

Stück: Papier in Stücke reißentrhat papír na kousky

vzpírání: vzpírání trhemdas Reißen

odtrhnout: Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.Ich konnte sie nicht auseinander reißen.

roztrhat: roztrhat papír na kouskydas Papier in Stücke (zer)reißen

roztrhnout: roztrhnout papír na půlkydas Papier in zwei Hälften reißen

rvát: Vítr rve listí ze stromů.Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.

shodit: sport. shodit laťkudie Latte reißen

souvislost: vytrhnout slova koho ze souvislostij-s Worte aus dem Kontext reißen

trhat: trhat papír na kouskyPapier in Stücke reißen

trhat: trhat provazeman einem Strick reißen

trhat se: Látka se trhá.Der Stoff reißt.

trhnout: trhnout lanemam Seil reißen

utrhnout se: Pes se utrhl ze řetězu.Der Hund riss sich von der Kette los.

vyrvat: Vyrvala mu několik vlasů.Sie riss ihm einige Haare heraus.

vyrvat: vyrvat komu co z rukouj-m etw. aus den Händen reißen

zvětšit se: Trhlina se zvětšila.Der Riss vergrößerte sich.

hadr: roztrhaný na hadryin Fetzen gerissen

přetéct: Má trpělivost právě přetekla.Jetzt reißt mir aber die Geduld.