Hlavní obsah

Riss

Vyskytuje se v

Geduld: j-m reißt die Geduldkdo ztrácí trpělivost, komu dochází trpělivost

reißen: sich reißenvon/aus etw. vytrhnout se, utrhnout se z čeho

Riemen: sich Akk am Riemen reißensebrat se, pohnout kostrou

Stück: sich Akk für j-n in Stücke reißen lassenroztrhat se pro koho

Zusammenhang: etw. aus dem Zusammenhang reißenvytrhnout co z kontextu

abreißen: Die Telefonverbindung riss ab.Telefonní spojení se přerušilo.

Gewalt: die Gewalt an sich reißenstrhnout na sebe moc

reißen: Mir ist das Schuhband gerissen.Přetrhla se mi tkanička.

reißen: das Hemd in tausend Fetzen reißenroztrhat košili na tisíc cárů

reißen: Ich habe mich blutig gerissen.Zranila jsem se do krve.

reißen: j-n aus den Träumen reißenvytrhnout koho ze snů

reißen: sich aus j-s Armen reißenvytrhnout se komu z náručí

Stück: Papier in Stücke reißentrhat papír na kousky

vzpírání: vzpírání trhemdas Reißen

odtrhnout: Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.Ich konnte sie nicht auseinander reißen.

roztrhat: roztrhat papír na kouskydas Papier in Stücke (zer)reißen

roztrhnout: roztrhnout papír na půlkydas Papier in zwei Hälften reißen

rvát: Vítr rve listí ze stromů.Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.

shodit: sport. shodit laťkudie Latte reißen

souvislost: vytrhnout slova koho ze souvislostij-s Worte aus dem Kontext reißen

trhat: trhat papír na kouskyPapier in Stücke reißen

trhat: trhat provazeman einem Strick reißen

trhat se: Látka se trhá.Der Stoff reißt.

trhnout: trhnout lanemam Seil reißen

utrhnout se: Pes se utrhl ze řetězu.Der Hund riss sich von der Kette los.

vyrvat: Vyrvala mu několik vlasů.Sie riss ihm einige Haare heraus.

vyrvat: vyrvat komu co z rukouj-m etw. aus den Händen reißen

zvětšit se: Trhlina se zvětšila.Der Riss vergrößerte sich.

hadr: roztrhaný na hadryin Fetzen gerissen

přetéct: Má trpělivost právě přetekla.Jetzt reißt mir aber die Geduld.