Hlavní obsah

Riss

Vyskytuje se v

reißen: sich reißenvon/aus etw. vytrhnout se, utrhnout se z čeho

Riemen: sich Akk am Riemen reißensebrat se, pohnout kostrou

Stück: sich Akk für j-n in Stücke reißen lassenroztrhat se pro koho

Zusammenhang: etw. aus dem Zusammenhang reißenvytrhnout co z kontextu

abreißen: Die Telefonverbindung riss ab.Telefonní spojení se přerušilo.

Gewalt: die Gewalt an sich reißenstrhnout na sebe moc

Riss: ein Riss im Stoffdíra v látce

vzpírání: das Reißenvzpírání trhem

odtrhnout: Ich konnte sie nicht auseinander reißen.Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.

roztrhat: das Papier in Stücke (zer)reißenroztrhat papír na kousky

roztrhnout: das Papier in zwei Hälften reißenroztrhnout papír na půlky

rvát: Der Wind reißt die Blätter von den Bäumen.Vítr rve listí ze stromů.

shodit: die Latte reißensport. shodit laťku

souvislost: j-s Worte aus dem Kontext reißenvytrhnout slova koho ze souvislosti

trhat: Papier in Stücke reißentrhat papír na kousky

trhat se: Der Stoff reißt.Látka se trhá.

trhnout: am Seil reißentrhnout lanem

utrhnout se: Der Hund riss sich von der Kette los.Pes se utrhl ze řetězu.

vyrvat: Sie riss ihm einige Haare heraus.Vyrvala mu několik vlasů.

zvětšit se: Der Riss vergrößerte sich.Trhlina se zvětšila.

hadr: in Fetzen gerissenroztrhaný na hadry

přetéct: Jetzt reißt mir aber die Geduld.Má trpělivost právě přetekla.

Geduld: j-m reißt die Geduldkdo ztrácí trpělivost, komu dochází trpělivost