Hlavní obsah

reißen

Slovesoriss, i./h. gerissen

  1. přetrhnout se, roztrhnout seMir ist das Schuhband gerissen.Přetrhla se mi tkanička.
  2. in etw. Akk roztrhat, trhat na codas Hemd in tausend Fetzen reißenroztrhat košili na tisíc cárů
  3. protrhnout (si), udělat díru
  4. škrábnout se, zranit se o hřebík ap.Ich habe mich blutig gerissen.Zranila jsem se do krve.
  5. strhnout šaty ap., vytrhnout peníze ap.j-n aus den Träumen reißenvytrhnout koho ze snů
  6. sich reißen von/aus etw. vytrhnout se, utrhnout se z čehosich aus j-s Armen reißenvytrhnout se komu z náručí

Vyskytuje se v

Geduld: j-m reißt die Geduldkdo ztrácí trpělivost, komu dochází trpělivost

Riemen: sich Akk am Riemen reißensebrat se, pohnout kostrou

Stück: sich Akk für j-n in Stücke reißen lassenroztrhat se pro koho

Zusammenhang: etw. aus dem Zusammenhang reißenvytrhnout co z kontextu

abreißen: Die Telefonverbindung riss ab.Telefonní spojení se přerušilo.

Gewalt: die Gewalt an sich reißenstrhnout na sebe moc

Riss: ein Riss im Stoffdíra v látce

Stück: Papier in Stücke reißentrhat papír na kousky