Hlavní obsah

děkovat

Nedokonavé sloveso

  1. (vyslovovat díky) danken j-m für etw., sich bedanken bei j-m für etw.Děkuji moc(krát).Vielen Dank.
  2. (být zavázán) (ver)danken j-m etw. Akk
  3. (s díky odmítat) dankenDěkuji nechci.Nein, danke.

Vyskytuje se v

pěkně: pěkně prosím/děkujibitte/danke schön

mockrát: Mockrát děkuji.Danke vielmals., Vielen Dank.

nastokrát: děkovat nastokrátvielmals danken

ochota: Děkuji Vám za ochotu.Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft.

optání: Děkuji za optání.Danke für die Nachfrage.

redakce: Redakce děkuje sponzorům.Die Redaktion bedankt sich bei den Sponsoren.

sehr: Děkuji/Prosím pěkně!Bitte/Danke sehr!

Voraus: předem mnohokrát děkujibesten/vielen Dank im Voraus

danken: děkovat předemim Voraus danken

Entgegenkommen: Děkuji Vám za Vaši laskavost.Ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen.

ganz: Děkuji, daří se mi docela dobře.Danke, es geht mir ganz gut.

gleichfalls: Dobrou chuť! – Děkuji, nápodobně!Guten Appetit! – Danke gleichfalls!

Ihnen: Děkujeme vám!Wir danken Ihnen!

viel: Děkuji mnohokrát!Vielen Dank!

vielmals: Mnohokrát vám děkuji!Ich danke Ihnen vielmals!

děkovat: Děkuji moc(krát).Vielen Dank.