Hlavní obsah

vzdát

Vyskytuje se v

hold: vzdát komu/čemu holdj-m/etw. Tribut zollen, j-m huldigen

výsada: vzdát se svých výsadauf seine Sonderrechte verzichten

aussteigen: aus einem Rennen aussteigenvzdát závod

abgeben: Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.

Anteil: auf seinen Anteil verzichtenvzdát se svého podílu

Krone: Er legte die Krone nieder.Vzdal se koruny.

kurz: etw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílem

aufgeben: Gibs auf!Vzdej to! je to zbytečné