Hlavní obsah

vzdát

Vyskytuje se v

hold: vzdát komu/čemu holdj-m/etw. Tribut zollen, j-m huldigen

výsada: vzdát se svých výsadauf seine Sonderrechte verzichten

aussteigen: vzdát závodaus einem Rennen aussteigen

abgeben: Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.

Anteil: vzdát se svého podíluauf seinen Anteil verzichten

Krone: Vzdal se koruny.Er legte die Krone nieder.

kurz: vzdát co kousek před cílemetw. kurz vor dem Ziel aufgeben

aufgeben: Vzdej to! je to zbytečnéGibs auf!

vzdát: vzdát komu díkyj-m Dank abstatten