Hlavní obsah

abgeben

Slovesogibt ab, a, e

  1. etw. Akk bei j-m odevzdat, předat co komuHast du meine Hausarbeit beim Lehrer abgegeben?Odevzdal jsi učiteli můj domácí úkol?
  2. dát, poskytnout, přenechatGibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?
  3. etw. Akk vzdát se čeho úřadu ap., odevzdat, přenechat co funkci ap.Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.
  4. prodat, zajistit odbyt zboží ap.
  5. vystřelit, vypálit střelu ap.
  6. vydávat, vyzařovat, sálatWärme abgebensálat teplo
  7. zveřejnit, veřejně vyhlásit/oznámit/sdělit rozsudek ap.
  8. hovor.představovat, být ukázkou správné matky ap.Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.
  9. sich abgeben mit j-m/etw. zabývat se kým/čím, věnovat se komu/čemu

Vyskytuje se v

Urteil: ein fachmännisches Urteil über j-n/etw. abgebenvydat odborný posudek o kom/čem

Lächerlichkeit: sich mit solchen Lächerlichkeiten nicht abgebennezabývat se takovými maličkostmi

Stimme: seine Stimme abgebenodevzdat svůj hlas

daňový: ekon. podat daňové přiznáníeine Steuererklärung abgeben/zustellen

postoj: vyjádřit svůj postoj k čemuseine Stellungnahme zu etw. abgeben

zahazovat se: S ním se nebudu zahazovat!Mit ihm werde ich mich nicht abgeben!

brko: zhrub. natáhnout brkaden Löffel abgeben