Hlavní obsah

daňový

Přídavné jméno

  • Steuer-, steuerlichekon. podat daňové přiznáníeine Steuererklärung abgeben/zustellenekon. daňový dokladdie Steuerquittung/der Steuerbelegekon. daňový únikdie Steuerflucht

Vyskytuje se v

dopad: ekon. daňový/sociální dopadsteuerliche/soziale Auswirkung

inspektor: daňový inspektorder Steuerinspektor

nedoplatek: daňové nedoplatkydie Steuerrückstände

odpis: daňový odpisdie Steuerabschreibung

politika: daňová politikadie Steuerpolitik

poradenství: fin. daňové poradenstvídie Steuerberatung

povinnost: ekon. daňová povinnostdie Steuerpflicht

prohlášení: vyplnit daňové/celní prohlášenídie Steuererklärung/Zollerklärung ausfüllen

přiznání: daňové přiznánídie Steuererklärung

stimulace: ekon. daňová stimulaceder Steueranreiz

úleva: fin. daňové úlevydie Steuererleichterungen

únik: ekon. daňový únikdie Steuerflucht, die Steuerhinterziehung

výnos: daňový výnosdie Steuereinnahmen

základ: ekon. daňový základdie Steuerbasis, die Steuerbemessungsgrundlage

podat: podat daňové přiznánídie (Einkommens)Steuererklärung einreichen

podvodník: daňový/pojistný podvodníkder Steuerbetrüger/Versicherungsbetrüger

systém: daňový systémdas Steuersystem

zvýhodnění: daňové zvýhodněnísteuerliche Vergünstigung

Gefängnis: Auf Steuerbetrug steht Gefängnis.Za daňový podvod je vězení.