Hlavní obsah

přiznání

Vyskytuje se v

daňový: eine Steuererklärung abgeben/zustellenekon. podat daňové přiznání

podat: die (Einkommens)Steuererklärung einreichenpodat daňové přiznání

provinění: (sein) Vergehen zugebenpřiznat (své) provinění

přiznat se: Der Dieb hat sich schuldig bekannt.Zloděj se přiznal.

úplný: ein umfassendes Geständnisúplné přiznání

vina: seine Schuld eingestehenpřiznat vinu

schuldig: sich schuldig bekennenpřiznat se k vině

bekennen: sich als/für schuldig bekennenpřiznat se ke své vině

Bekenntnis: das Bekenntnis seiner Sündenpřiznání svých hříchů

eingestehen: Er hat seinen Fehler eingestanden.Přiznal svou chybu.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

freimütig: etw. freimütig gestehenco upřímně přiznat

Geständnis: j-m ein Geständnis machenpřiznat se komu

přiznání: die Steuererklärungdaňové přiznání