Hlavní obsah

daňový

Přídavné jméno

  • Steuer-, steuerlichekon. podat daňové přiznáníeine Steuererklärung abgeben/zustellenekon. daňový dokladdie Steuerquittung/der Steuerbelegekon. daňový únikdie Steuerflucht

Vyskytuje se v

dopad: steuerliche/soziale Auswirkungekon. daňový/sociální dopad

inspektor: der Steuerinspektordaňový inspektor

nedoplatek: die Steuerrückständedaňové nedoplatky

odpis: die Steuerabschreibungdaňový odpis

politika: die Steuerpolitikdaňová politika

poradenství: die Steuerberatungfin. daňové poradenství

povinnost: die Steuerpflichtekon. daňová povinnost

prohlášení: die Steuererklärung/Zollerklärung ausfüllenvyplnit daňové/celní prohlášení

přiznání: die Steuererklärungdaňové přiznání

stimulace: der Steueranreizekon. daňová stimulace

úleva: die Steuererleichterungenfin. daňové úlevy

únik: die Steuerflucht, die Steuerhinterziehungekon. daňový únik

výnos: die Steuereinnahmendaňový výnos

základ: die Steuerbasis, die Steuerbemessungsgrundlageekon. daňový základ

podat: die (Einkommens)Steuererklärung einreichenpodat daňové přiznání

podvodník: der Steuerbetrüger/Versicherungsbetrügerdaňový/pojistný podvodník

systém: das Steuersystemdaňový systém

zvýhodnění: steuerliche Vergünstigungdaňové zvýhodnění

Gefängnis: Auf Steuerbetrug steht Gefängnis.Za daňový podvod je vězení.

daňový: eine Steuererklärung abgeben/zustellenekon. podat daňové přiznání