Hlavní obsah

daň

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Steuerekon. daň ze mzdydie Lohnsteuerekon. daň z přidané hodnotydie Mehrwertsteuerekon. uvalit daň na coetw. mit einer Steuer belegen

Vyskytuje se v

dědický: dědická daňdie Erbschaftssteuer

majetkový: práv. majetková daňdie Vermögenssteuer

mzda: daň ze mzdydie Lohnsteuer

platba: platba danídie Steuerzahlung

plátce: plátce daněder Steuerzahler, der Steuerpflichtige

pozemkový: pozemková daňdie Grundsteuer

předmět: ekon. předmět daněder Steuergegenstand, das Steuerobjekt

přidaný: daň z přidané hodnotydie Mehrwertsteuer

příjem: daň z příjmů obyvatelstvadie Einkommensteuer der Bevölkerung

spotřební: spotřební daňdie Verbrauchsteuer

výběr: výběr daníder Steuereinzug

výběrčí: výběrčí daníder Steuereinnehmer

živnostenský: živnostenská daňdie Gewerbesteuer

danit: danit příjmy z pronájmudie Vermietungseinnahmen besteuern

odepsat: odepsat (si) co z daníetw. von der Steuer abschreiben

odvést: ekon. odvést daň z příjmudie Einkommenssteuer abführen

snížení: snížení danědie Steuerermäßigung, die Steuersenkung

uvalit: uvalit na koho vysoké daněj-m hohe Steuern auferlegen

vybrat: vybrat daněSteuern erheben

vymáhat: vymáhat daněSteuern eintreiben

zvýšit: zvýšit danědie Steuern erhöhen

drastisch: navrhnout drastické zvýšení danídrastische Steuererhöhung vorschlagen

eintreiben: vymáhat daněSteuern eintreiben

inklusive: včetně daně z přidané hodnotyMehrwertsteuer inklusive

einziehen: vybírat daněSteuern einziehen

nachfragen: informovat se na finančním úřadě o daníchbeim Finanzamt wegen der Steuer nachfragen

senken: snižovat náklady/daně/platydie Kosten/Steuer/Löhne senken

verbleiben: Po srážce daní Vám zůstává ještě 100 euro.Nach Abzug der Steuern verbleiben Ihnen noch 100 Euro.

daň: ekon. daň ze mzdydie Lohnsteuer