Hlavní obsah

příjem

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přijímání) die Aufnahme, die Annahme, der Erhalt, der Empfangpříjem pacientůdie Patientenaufnahmedenní příjem živindie Tagesaufnahme von Nährstoffenpříjem a výdej zavazadelGepäckaufgabe und Gepäckausgabe
  2. (výnos, zisk) das Einkommen, die Einnahme, Einkünfte Plekon. roční příjemdas Jahreseinkommendaň z příjmů obyvatelstvadie Einkommensteuer der Bevölkerungčistý příjemdas Nettoeinkommen
  3. (plat) das Einkommen, das Gehalt, der Lohnhrubý měsíční příjem zaměstnancedas Bruttomonatsgehalt des Arbeitnehmershlavní příjemdas Haupteinkommen

Vyskytuje se v

hlava: das Einkommen pro Kopfpříjem na hlavu

hrubý: das Bruttoeinkommenhrubý příjem

netto: das Nettoeinkommenpříjem netto

nominální: der Nominallohn/das Nominaleinkommennominální mzda/příjem

potvrzení: die Empfangsbestätigungpotvrzení o příjmu

rádiový: der Radioempfangrádiový příjem

roční: das Jahreseinkommenroční příjem

danit: die Vermietungseinnahmen besteuerndanit příjmy z pronájmu

odvést: die Einkommenssteuer abführenekon. odvést daň z příjmu

potenciální: potenzielles Einkommenpotenciální příjem

skromný: mit bescheidenem Einkommen ausgehenvystačit se skromnými příjmy

úhrnný: gesamtes Jahreseinkommenúhrnný roční příjem

vydatný: eine ergiebige Einkommensquelle habenmít vydatný zdroj příjmů

zdanitelný: steuerpflichtiges Einkommenzdanitelný příjem

schmal: mit einem schmalen Einkommen auskommen müssenmuset vyjít se skrovným příjmem

Auskommen: ein (gutes) Auskommen habenmít slušný příjem

Einkommen: monatliches Einkommenměsíční příjem

Empfang: bei Empfang zahlen(za)platit při příjmu

zulassen: So ein Einkommen lässt keinen Luxus zu.Takový příjem nedovoluje žádný luxus.

příjem: die Patientenaufnahmepříjem pacientů