Hlavní obsah

zisk

Vyskytuje se v

akcionářský: akcionářský ziskder Aktionärsgewinn

odvod: ekon. odvod ze ziskudie Gewinnabführung/Gewinnabgabe

podnikatelský: podnikatelský ziskder Unternehmensgewinn

bezpracný: bezpracný ziskleichter Gewinn

podílet se: podílet se na ziskuam Gewinn partizipieren

rozmnožit: rozmnožit své finanční ziskyseine Gewinne vermehren

Verhältnis: poměr nákladů a ziskudas Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinn

Gewinn: mít značný/enormní zisk z čehoan etw. einen beachtlichen/enormen Gewinn haben

Profit: dosáhnout vysokých ziskůhohe Profite erzielen

teilen: Rozdělili jsme si zisk mezi sebe.Wir teilten den Gewinn unter uns.

zisk: hrubý/čistý ziskder Rohgewinn/Reingewinn