Hlavní obsah

Verhältnis

Vyskytuje se v

schlicht: žít ve skromných poměrechin schlichten Verhältnissen leben

traurig: žít v žalostných poměrechin traurigen Verhältnissen leben

poměr: finanční poměry kohoj-s finanzielle Verhältnisse

dnes: Dnes jsou jiné poměry.Heute/Heutzutage sind andere Verhältnisse.

důvěrný: důvěrný poměrein intimes Verhältnis

neudržitelný: neudržitelné poměryunhaltbare Verhältnisse

neutěšený: neutěšené poměryunerfreuliche Verhältnisse

nynější: nynější poměryjetzige Verhältnisse

omezený: žít v omezených poměrechin begrenzten Verhältnissen leben

skromný: pocházet ze skromných poměrůaus bescheidenen Verhältnissen stammen

Verhältnis: poměr nákladů a ziskudas Verhältnis zwischen Aufwand und Gewinn