Hlavní obsah

Kontakt

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. kontakt, vztah ke kolegům ap.mit j-m in Kontakt kommenpřijít s kým do kontaktumit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým
  2. odb.kontakt, dotek, styk
  3. elektr.kontakt vodičů

Vyskytuje se v

přerušený: přerušené kontaktyabgebrochene Kontakte

přijít: přijít do styku s kým/čímmit j-m/etw. in Kontakt kommen

spojení: být ve spojení s kýmmit j-m im Kontakt sein

Berührung: mit j-m/etw. in Berührung kommenpřijít s kým/čím do kontaktu

treten: mit j-m in Kontakt tretennavázat kontakt s kým

entziehen: sich dem persönlichen Kontakt entziehenvyhnout se osobnímu kontaktu

verfügen: über gute Beziehungen verfügenmít dobré kontakty

kontakt: čelní/kluzný kontaktder Stirnkontakt/Gleitkontakt

kontakt: těsný kontaktenger Kontakt

kontakt: kontakt vodičůder Kontakt der Leiter

kontakt: ztratit kontakt s kýmKontakt zu j-m verlieren

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmmit j-m in Kontakt bleiben