Hlavní obsah

verfügen

Sloveso

  1. nařídit, ustanovitdie Schließung eines Lokals verfügennařídit uzavření lokálu
  2. über j-n/etw. disponovat kým/čím, nakládat s kým/čímüber Zeit frei verfügenvolně disponovat časem
  3. über etw. Akk mít (k dispozici) co, disponovat čím, být vybaven čím technikou ap.über gute Beziehungen verfügenmít dobré kontakty