Hlavní obsah

fügen

Sloveso

  1. kniž.spojit, postavit, sestavit
  2. etw.Akk an etw. Akk spojit co s čím, klást co k čemu
  3. sich fügen in etw. Akk zapadat do čeho, hodit se k čemuDas Brett fügt sich genau in die Lücke.Prkno přesně zapadá do mezery.
  4. sich fügen podrobit se, podvolit se veliteli ap.Nach anfänglichem Widerstand fügte sie sich.Po počátečním odporu se podrobila.

Vyskytuje se v

unvermeidlich: sich ins Unvermeidliche fügensmířit se s nevyhnutelným

podotýkat: Ich füge hinzu, dass ich nicht daran schuld bin.Podotýkám, že to nebyla má vina.

podvolit se: Er fügte sich dem Wunsch seiner Eltern.Podvolil se přání rodičů.

fügen: Das Brett fügt sich genau in die Lücke.Prkno přesně zapadá do mezery.