Hlavní obsah

besitzen

Slovesobesaß, h. besessen

  • vlastnit, mítein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzenvlastnit dům/pozemek/akciekeine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

Vyskytuje se v

ergreifen: von etw. Besitz ergreifenzmocnit se čeho

Besitz: etw. in Besitz habenmít co ve vlastnictví

Besitz: privater/staatlicher Besitzsoukromý/státní majetek

Besitz: rechtmäßiger Besitzoprávněné držení

noch: Er besaß weder Geld noch Gut.Neměl ani peníze, ani majetek.

Übermacht: die Übermacht haben/besitzenmít převahu

uneingeschränkt: j-s uneingeschränktes Vertrauen besitzenmít čí plnou důvěru

geniální: mít geniální schopnostigeniale Fähigkeiten besitzen

likvidní: vlastnit likvidní akcieliquide Aktien besitzen

majetek: spravovat/vlastnit majetekein Vermögen verwalten/besitzen

mít: mít vlastní byteine eigene Wohnung besitzen

nemovitý: nemovitý majetekimmobiler Besitz

posedlý: být posedlý ďáblemvom Teufel besessen sein

společně: společně vlastnit cogemeinsam besitzen etw.

spravovat: spravovat majetek společnostiden Besitz der Gesellschaft verwalten

vlastnit: vlastnit dům/autoein Haus/Auto besitzen

vlastnit: Vlastníte zbraň?Besitzen Sie eine Waffe?

ďábel: být posedlý ďáblemvom Teufel besessen sein