Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) haben, besitzenmít vlastní byteine eigene Wohnung besitzen
 2. (disponovat) haben etw. Akk, verfügen über etw. Akkmít spoustu volného časueine Menge Freizeit haben
 3. (za určitým účelem) haben
 4. (máme hezky ap.) haben
 5. (nosit, držet ap.) haben, tragenmít ruce v kapsáchdie Hände in den Hosentaschen habenmít nohu v sádřeein Bein in Gips haben
 6. (dostávat) haben, bekommenmít dobrý platein gutes Gehalt bekommen
 7. (pocit, vlastnost, stav ap.) haben(mít rád) mögen, liebenmít horečkuFieber habenmít pravduRecht habenmít naspěches eilig habenNemám na to čas.Dafür habe ich keine Zeit.mít strach ze zkouškyAngst vor einer Prüfung haben
 8. (s určením místa) habenmít v očích slzyTränen in den Augen haben
 9. (být ve vztahu) haben
 10. (obsahovat něco) habenByt má pět pokojů.Die Wohnung hat fünf Zimmer.
 11. (pokládat) halten, nehmen
 12. (uchovávat, skladovat) haben
 13. (zplodit) haben
 14. ob.(stýkat se) habenNechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.S kým mám tu čest?Mit wem habe ich die Ehre?
 15. (co jíst ap.) habenMám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.mít co na prácietwas zu tun haben
 16. (chytit, ovládnout) haben
 17. (nabádat) anhalten, antreiben, bewegen
 18. (pracovní postavení) habenmít dobré místoeine gute Stelle haben
 19. (vymezení obsahu) habenMetr má sto centimetrů.Ein Meter hat hundert Zentimeter.
 20. (účast na činnosti) haben
 21. (sympatie ap.) haben
 22. (vyj. nezbytnost) haben + zu + Inf., sollen(pouze v záporném tvaru) dürfenMáš chodit včas.Du sollst rechtzeitig kommen.Co mám dělat?Was soll ich tun?Mám něco nakoupit?Soll ich etwas kaufen?Ty mi nemáš co rozkazovat.Du hast mir nichts zu befehlen.
 23. (vyj. pravděpodobnost) sollenZítra má být hezky.Morgen soll schönes Wetter sein.
 24. (vyj. podmíněnost) sollen
 25. (vyj. cizí mínění) sollen
 26. habenMáš to už přečtené?Hast du das schon zu Ende gelesen?

Vyskytuje se v

alltäglich: mít tuctový obličejein alltägliches Gesicht haben

an: mít rozdělanou prácian der Arbeit sein

bar: mít peníze v hotovostibares Geld haben

behaglich: mít útulný bytbehagliche Wohnung haben

bei: mít u sebe hodně penězviel Geld bei sich haben

bissig: mít psa, který koušeeinen bissigen Hund haben

depressiv: mít depresivní náladuin depressiver Stimmung sein

deutlich: mít jasné tušeníeine deutliche Ahnung haben

dick: mít oteklý prsteinen dicken Finger haben

fade: mít mdlou chuťeinen faden Geschmack haben

flammend: mít plamennou řečeine flammende Rede halten

glanzlos: mít vlasy bez leskuglanzloses Haar haben

haben: mít za následek coetw. Akk zur Folge haben

Hälfte: mít o polovinu víceum die Hälfte mehr haben

halten: mít prosloveine Ansprache halten

Haltung: mít k čemu konzervativní postojeine konservative Haltung zu etw. haben

Härte: mít vysokou tvrdostvon großer Härte sein

hinter: Má za sebou těžké období.Er hat eine schwere Zeit hinter sich.

hold: mít spanilé líceein holdes Antlitz haben

Humor: (ne)mít smysl pro humor(keinen) Sinn für Humor haben

Hunger: mít (velký) hlad(großen) Hunger haben

Idee: mít dobrý nápadeine gute Idee haben

in: Má potíže.Er ist in Schwierigkeiten.

Information: mít důvěrné informacevertrauliche Informationen haben

Kenntnis: mít podrobné/základní/vynikající znalostieingehende/gründliche/hervorragende Kenntnisse haben

knochentrocken: mít suchý humoreinen knochentrockenen Humor haben

Knoten: mít bulku v prsueinen Knoten in der Brust haben

Kommando: mít velení nad kým/čímdas Kommando über j-n/etw. haben

krumm: mít křivý noskrumme Nase haben

Lager: mít co na skladěetw. Akk auf Lager haben

lang: mít za sebou dlouhou cestulange Reise hinter sich haben

Laune: mít vrtochyLaunen haben

legitim: mít manželské dítěein legitimes Kind haben

Los: mít těžký údělein schweres Los haben

Lunge: mít něco na plicích být nemocný na plícehovor. etwas auf der Lunge haben

mündig: mít tři dospělé dcerydrei mündige Töchter haben

Nachmittag: mít volné odpoledneeinen freien Nachmittag haben

nahe: mít důvěrný vztah s kýmmit j-m in naher Beziehung stehen

nie: nemít nikdy časnie Zeit haben

niedrig: mít v domě nízké stropyim Haus niedrige Zimmerdecken haben

nötig: mít potřebné penízedas nötige Geld haben

Abscheu: mít averzi vůči jednomu člověkuvor einem Menschen Abscheu haben

Abschluss: nemít dokončenu (žádnou) školukeinen Abschluss haben

Absicht: Měl v úmyslu vystěhovat se do Ameriky.Er hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern.

absolut: mít absolutní sluchhud. absolutes Gehör haben

Abstand: mít náskok pět minuteinen Abstand von fünf Minuten haben

ähnlich: Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.

Ahnung: nemít o čem nejmenší tušenívon etw. nicht die geringste Ahnung haben

allerhand: mít různé potížeallerhand Schwierigkeiten haben

allerlei: mít všelijaké výmluvyallerlei Ausreden haben

anders: Jak jinak jsem to měla zvládnout?Wie anders sollte ich es schaffen?

Angabe: mít podáníAngabe haben

Angst: mít strach o svůj životAngst um sein Leben haben

ankommen: Film má u lidí ohlas.Der Film kommt bei den Leuten an.

Anlage: mít dobré psychické předpoklady k čemu, pro cogute geistige Anlagen zu etw. haben

Ansatz: mít sklon k čemuAnsatz zu etw. haben

Anschluss: Dům má přípojku na vodovod.Das Haus hat Anschluss an die Wasserleitung.

Anspielung: mít narážky na koho/coAnspielungen auf j-n/etw. machen

Appetit: Máš chuť na rybu?Hast du Appetit auf Fisch?

Argwohn: mít podezření na spolupracovníkagegen den Mitarbeiter Argwohn haben

aufhaben: mít hodně úkolůviel aufhaben

aufrecht: mít vzpřímené držení tělaaufrechte Haltung haben

aus: Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.

Auskommen: mít slušný příjemein (gutes) Auskommen haben

Auswahl: mít svobodný/volný výběrfreie Auswahl haben

bange: mít strach z koho/čehoobl. bange vor j-m/etw. sein

bangen: Mám strach ze zkoušky.Mir bangt (es) vor der Prüfung.

bankrott: být bankrot, nemít ani vindruhovor. bankrott sein

barock: mít zvláštní způsob vyjadřováníeine barocke Ausdrucksweise haben

Bein: mít křivé nohykrumme Beine haben

bequem: mít pohodlné botybequeme Schuhe haben

Beruf: Jaké máte povolání/Čím jste?Was sind Sie von Beruf?

beruflich: Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?Was machst du beruflich?

Berührungspunkt: Mají jen málo společného.Sie haben nur wenige Berührungspunkte.

bescheiden: mít skromné požadavkybescheidene Ansprüche haben

bescheuert: mít blbé poznámkybescheuerte Bemerkungen machen

Beschwerde: mít potíže s dechemBeschwerden beim Atmen haben

Besitz: mít co ve vlastnictvíetw. in Besitz haben

besitzen: již nemít štěstíkeine Glück mehr besitzen

besonder(er,e,es): mít separátní pokojein besonderes Zimmer haben

Bestand: nemít budoucnostkeinen Bestand haben

bestellen: Máte už objednáno?Haben Sie schon bestellt?

bestimmt: mít o čem jistou představuvon etw. eine bestimmte Vorstellung haben

betulich: mít přehnaně starostlivé chováníeine betuliche Art haben

bewirken: Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.

Beziehung: být ve vztahu, mít vztah k čemuin Beziehung zu etw. stehen

bieten: Nemá moc co nabídnout.Er hat nicht viel zu bieten.

billig: mít laciné výmluvybillige Ausreden haben

blechern: mít nakřáplý hlasblecherne Stimme haben

bleiben lassen: Měl bys toho kouření nechat.hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.

Blut: mít alkohol v krviAlkohol im Blut haben

Bock: nemít chuť na cokeinen Bock auf etw. haben

Chance: mít u koho šancibei j-m Chancen haben