Hlavní obsah

Kenntnis

Die, podstatné jméno~, ~se

  1. znalost okolností ap.j-n von etw. in Kenntnis setzenkoho uvědomit, informovat o čem
  2. vědomosti, znalostieingehende/gründliche/hervorragende Kenntnisse habenmít podrobné/základní/vynikající znalosti

Vyskytuje se v

dank: díky tvým dobrým znalostemdank deiner guten Kenntnisse

Kenntnis: koho uvědomit, informovat o čemj-n von etw. in Kenntnis setzen

vermitteln: předávat komu znalostij-m Kenntnisse vermitteln

vědomí: vzít na vědomí coetw. zur Kenntnis nehmen

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

mělký: mělké vědomostioberflächliche Kenntnisse

nabitý: přen. být nabitý vědomostmiverblüffende Kenntnisse haben

načerpat: načerpat znalostidie Kenntnisse gewinnen

nedostatečný: nedostatečné znalostiungenügende Kenntnisse

neúplný: neúplné vědomosti/údajelückenhafte Kenntnisse/unvollständige Angaben

obsáhlý: mít obsáhlé vědomostiumfassende Kenntnisse haben

ohromit: Ohromila ho svými znalostmi.Sie erstaunte ihn durch ihre Kenntnisse.

oslnit: Oslnil mě svými znalostmi.Seine Kenntnisse haben mich erstaunt.

povrchní: mít povrchní znalosti čehooberflächliche Kenntnisse von etw., etw. Gen haben

povšechný: povšechná znalost čehoallgemeine Kenntnis etw. Gen

rozsáhlý: rozsáhlé znalostiumfangreiche Kenntnisse

vědomost: prověřit vědomosti studentůdie Kenntnisse der Studenten überprüfen

vyzbrojený: přen. student vyzbrojený vědomostmiein mit Kenntnissen ausgerüsteter Student

zahanbit: Žák svými znalostmi zahanbil učitele.Der Schüler überragte den Lehrer mit seinen Kenntnissen.

zdokonalit: zdokonalit své znalostiseine Kenntnisse vervollkommnen

získat: získat znalosti o čemKenntnisse von etw. erhalten

znalost: rozšířit si znalostiseine Kenntnisse erweitern

zúročit: zúročit své znalosti v praxiseine Kenntnisse in Praxis verwerten

zužitkovat: zužitkovat nabyté vědomostierworbene Kenntnisse verwerten

bringen: oznámit, sdělit co novinu ap.etw. Akk zur Kenntnis bringen