Hlavní obsah

Erfahrung

Die, podstatné jméno~, ~en

  • zkušenost pracovní, praktická ap.mit etw. Erfahrungen habenmít s čím zkušenostiaus eigener Erfahrung sprechenmluvit z vlastní zkušenosti

Vyskytuje se v

bitter: bittere Erfahrungen machennasbírat hořké zkušenosti

Erfahrung: mit etw. Erfahrungen habenmít s čím zkušenosti

mehrjährig: mehrjährige Erfahrung in etw. habenmít několikaletou zkušenost v čem

so wenig: Ich habe so wenig Erfahrung wie er.Mám tak málo zkušeností jako on.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

zu wenig: Sie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.

bohatý: reich an Erfahrungen seinmít bohaté zkušenosti

drahý: wertvolle Erfahrungendrahé zkušenosti

obohatit: seine Erfahrungen bereichernobohatit své zkušenosti

umoudřit se: Nach der Erfahrung kam er endlich zur Vernunft.Po té zkušenosti se konečně umoudřil.

zkušenost: etw. aus eigener Erfahrung kennenznát co z vlastní zkušenosti

bringen: etw. Akk in Erfahrung bringenvypátrat, vyzkoumat co