Hlavní obsah

obohatit

Dokonavé sloveso

  1. (rozšířit majetek) bereichernobohatit své zkušenostiseine Erfahrungen bereichern
  2. (zvětšit množství) bereichern, erweitern, anreichernobohatit stravu o vitamínydie Nahrung mit Vitaminen anreichern