Hlavní obsah

rozšířit

Vyskytuje se v

obzor: rozšířit svůj obzorseinen Horizont erweitern

odbyt: zvýšit/rozšířit odbytAbsatz steigern/erweitern

znalost: rozšířit si znalostiseine Kenntnisse erweitern

blesk: Zpráva se rozšířila jako blesk.Die Nachricht wurde blitzschnell verbreitet.

finden: rozšířit se, být rozšířen, vejít ve známostVerbreitung finden

greifen: Epidemie se rychle rozšířila.Die Epidemie griff rasch um sich.

vergrößern: rozšířit svůj repertoársein Repertoire vergrößern

weltweit: být celosvětově rozšířenweltweit verbreitet sein