Hlavní obsah

greifen

Slovesogriff, h. gegriffen

  1. etw. Akk vzít, chytnout co do rukou, chopit se čehoetw. mit der Zange greifenvzít co kleštěmi
  2. chytit, lapit
  3. kniž.zu etw. sáhnout po čem po peru ap.zur Zigarette/Flasche greifensáhnout po cigaretě/láhvi
  4. nach etw., irgendwohin sáhnout, natáhnout se po čem, kamSie griff instinktiv nach seiner Hand.Instinktivně sáhla po jeho ruce.

Slovesogriff, h. gegriffen

  1. zum Greifen nah(e) na dosah (ruky)
  2. um sich greifen šířit se, rozšiřovat se, rozmáhat se požár ap.Die Epidemie griff rasch um sich.Epidemie se rychle rozšířila.

Vyskytuje se v

greifen: na dosah (ruky)zum Greifen nah(e)

Griff: ovládat koho/coetw. Akk im Griff haben

Tasche: sáhnout kvůli čemu hluboko do kapsyfür etw. tief in die Tasche greifen

voll: brát plnými hrstmiins Volle greifen

danach: Uviděla lano a sáhla po něm.Sie sah das Seil und griff danach.

fassen: uchopit nůž za střenkudas Messer am Griff fassen

Geldbeutel: sáhnout kvůli čemu hluboko do kapsypřen. für etw. tief in den Geldbeutel greifen

Nichts: sáhnout do prázdnains Nichts greifen

Sanktion: přikročit k sankcím, použít sankcízu Sanktionen greifen

unfair: použít nečestných prostředkůzu unfairen Mitteln greifen

vzít si: Vezměte si.Greifen Sie zu.

držák: uchopit co za držáketw. am Halter greifen

klepat: přen. klepat si na čelosich an die Stirn greifen

nabídnout: Nabídněte si!Greift zu!, hovor. Langt zu!

vyprostit se: Vyprostila se z jeho sevření.Sie hat sich seinem Griff entrungen.

vyrvat se: vyrvat se ze sevřenísich dem Griff entringen

hluboko: sáhnout hluboko do kapsytief in die Tasche greifen

kapsa: sáhnout hluboko do kapsytief in die Tasche greifen

prásknout: přen. prásknout se přes kapsuSpendierhosen anhaben, tüchtig in die Tasche greifen

Feder: chopit se perazur Feder greifen