Hlavní obsah

angreifen

Slovesoi, i

  1. j-n/etw. napadnout koho/co, (za)útočit, udeřit na koho/coj-n mit dem Messer angreifennapadnout koho nožemDer Redner wurde scharf angegriffen.Řečník byl ostře napaden.
  2. obl.etw. Akk sáhnout na co, dotknout se čeho
  3. etw. Akk sáhnout na co na úspory ap.
  4. etw. Akk pustit se do čeho, začít s čím

Vyskytuje se v

Angriff: etw. Akk in Angriff nehmenzahájit co, pustit se do čeho do práce ap.

Feind: den Feind angreifen/besiegennapadnout/porazit nepřítele

Signal: das Signal zum Angriffpokyn k útoku

tätlich: j-n tätlich angreifenkoho násilně napadnout

bok: j-m in die Flanke angreifenvpadnout komu do boku

neurvalý: gewalttätiger Angriffneurvalý útok

prudce: stark angreifenprudce zaútočit

přejít: von der Verteidigung zum Angriff übergehenpřejít z obrany do útoku

útok: den Angriff abwendenodvrátit útok

angreifen: j-n mit dem Messer angreifennapadnout koho nožem