Hlavní obsah

begreifen

Slovesoi, i

  1. pochopit, chápatden Sinn einer Sache begreifenpochopit smysl věciIch kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.Das begreife, wer will!To se nedá pochopit!
  2. j-n/etw. als etw. Nom chápat koho/co jako co, považovat koho/co za co
  3. obl.ohmatávat hmatem zkoušet

Vyskytuje se v

schwer: schwer von Begriff seinmít dlouhé vedení

Begriff: einen Begriff definierendefinovat pojem

denn: Wann begreifst du das denn endlich?Kdy už to konečně pochopíš?

hauptsächlich: die hauptsächlichen Begriffe im Text findennajít v textu hlavní pojmy

trennen: Begriffe klar trennenrozlišovat jasně pojmy

überordnen: übergeordnete Begriffenadřazené pojmy

chápat: den Sinn der Wörter begreifenchápat smysl slov

míchat: Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!Mícháš dva různé pojmy!

mít se: im Begriff sein zu antwortenmít se k odpovědi

moct: Er kann es nicht begreifen.Nemůže to pochopit.

pomalu: langsam begreifenpomalu chápat

pomalý: langsam im Denken/Begreifenpomalý v myšlení/v chápání

rázem: Ich habe spornstreichs alles begriffen.Rázem jsem všechno pochopil.

slučovat: Diese Begriffe kann man nicht verbinden.Tyto pojmy nelze slučovat.

ztotožnit: Begriffe gleichsetzenztotožnit pojmy

pojem: keinen Begriff von etw., über etw. habennemít o čem pojem

begreifen: den Sinn einer Sache begreifenpochopit smysl věci