Hlavní obsah

begreifen

Slovesoi, i

  1. pochopit, chápatden Sinn einer Sache begreifenpochopit smysl věciIch kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.Das begreife, wer will!To se nedá pochopit!
  2. j-n/etw. als etw. Nom chápat koho/co jako co, považovat koho/co za co
  3. obl.ohmatávat hmatem zkoušet

Vyskytuje se v

schwer: schwer von Begriff seinmít dlouhé vedení

Begriff: einen Begriff definierendefinovat pojem

denn: Wann begreifst du das denn endlich?Kdy už to konečně pochopíš?

hauptsächlich: die hauptsächlichen Begriffe im Text findennajít v textu hlavní pojmy

trennen: Begriffe klar trennenrozlišovat jasně pojmy

überordnen: übergeordnete Begriffenadřazené pojmy

chápat: chápat smysl slovden Sinn der Wörter begreifen

míchat: Mícháš dva různé pojmy!Du verwechselst zwei verschiedene Begriffe!

mít se: mít se k odpovědiim Begriff sein zu antworten

moct: Nemůže to pochopit.Er kann es nicht begreifen.

pomalu: Chápe trochu pomalu.Er ist ein bisschen schwer von Begriff.

pomalý: pomalý v myšlení/v chápánílangsam im Denken/Begreifen

rázem: Rázem jsem všechno pochopil.Ich habe spornstreichs alles begriffen.

slučovat: Tyto pojmy nelze slučovat.Diese Begriffe kann man nicht verbinden.

ztotožnit: ztotožnit pojmyBegriffe gleichsetzen

pojem: nemít o čem pojemkeinen Begriff von etw., über etw. haben