Hlavní obsah

mít se

Nedokonavé sloveso

  1. (dobře ap.) gehenužívá se pouze ve vazbě es gehtJak se máte?Wie geht es Ihnen?mít se na pozoru před kým/čímauf der Hut sein, sich hüten vor j-m/etw.Ty se ale máš!Du hast es gut!
  2. (chystat se) im Begriff sein/stehen, daran sein, sich anschickenmít se k odpovědiim Begriff sein zu antwortenmít se k odchodusich anschicken zu gehen

Vyskytuje se v

dobře: Mějte se dobře!Leben Sie wohl!

dobře: se dobře.Es geht ihm gut.

menší: mít s sebou menší částkueinen kleineren Betrag mithaben

mnoho: Nemám s sebou mnoho peněz.Ich habe nicht viel Geld mit.

pes: mít se pod psaein Hundeleben führen

prima: Mám se prima.Mir geht es prima.

vyčítat: Nemají si co vyčítat.Sie haben sich nichts vorzuwerfen.

hezky: Měj se hezky.Mach's gut.

ohánět se: mít se co ohánětalle Hände voll zu tun haben

otáčet se: se pořád co otáčet.Er hat immer alle Hände voll zu tun.

žito: zhrub. mít se jako prase v žitěim Fett sitzen

haben: Hast du Geld bei dir?Máš s sebou peníze?

vermuten: Es ist zu vermuten, dass... se za to, že...