Hlavní obsah

pes

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (domácí zvíře) der Hundmít se pod psaein Hundeleben führenhlídací pesder WachhundPozor, zlý pes!Vorsicht, bissiger Hund!
  2. (samec psovité šelmy) der Hund
  3. expr.(krutý člověk) der Hund, der gemeine Kerl, der Bursche

Vyskytuje se v

chovatel: der Hundezüchterchovatel psů

lovecký: der Jagdhundlovecký pes

myslivecký: der Jagdhundmyslivecký pes

pastevecký: der Hirtenhundpastevecký pes

pátrací: der Suchhundpátrací pes

slepecký: der Blindenhundslepecký pes

smečkový: der Meutehundsmečkový pes

stavěcí: der Vorstehhundstavěcí pes

žrádlo: das Hundefutteržrádlo pro psa

bouda: Binde den Hund an die Hütte an!Uvaž psa k boudě!

cvičit: einen Hund trainierencvičit psa

hvízdat: (nach) dem Hund pfeifenhvízdat na psa

košík: der Maulkorb, der Beißkorbkošík pro psa

mrtvola: die Leiche des Hundesmrtvola psa

nákaza: Jejich názory se šířily jako nákaza.Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.

nakrátko: den Hund kurz anbindenuvázat psa nakrátko

naučit: dem Hund Gehorsam beibringennaučit psa poslušnosti

očichat: Der Hund beroch seinen Herrn.Pes očichal svého pána.

odběhnout: Der Hund ist unbemerkt in den Park gelaufen.Pes nepozorovaně odběhl do parku.

odehnat: den Hund mit einem Stock verjagenodehnat psa klackem

ohlodat: Der Hund nagte den Knochen ab.Pes ohlodal kost.

otřít se: Der Hund strich um ihre Hand.Pes se jí otřel o ruku.

pán: Der Hund folgt seinem Herrn.Pes poslouchá svého pána.

podhrabat: Der Hund hat ein Loch unter dem Zaun gegraben.Pes podhrabal plot.

polekat se: Er erschrak vor dem Hund.Polekal se psa.

pozor: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

přilákat: Der Fleischduft lockte den Hund herbei.Vůně masa přilákala psa.

přinutit: den Hund zum Gehorsam zwingenpřinutit psa k poslušnosti

připlazit se: Der Hund kam angekrochen zu seinem Herrn.Pes se připlazil k pánovi.

přiučit: dem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringenpřiučit psa novým povelům

přivázat: den Hund an die Hundehütte bindenpřivázat psa k boudě

rozehnat se: mit dem Stock nach dem Hund ausholenrozehnat se holí po psovi

roztahat: Der Hund hat die Wäsche in der Wohnung verstreut.Pes roztahal prádlo po bytě.

rozzuřit: den Hund wütend machenrozzuřit psa

toulavý: ein streunender Hundtoulavý pes

utrhnout se: Der Hund riss sich von der Kette los.Pes se utrhl ze řetězu.

venčit: den Hund morgens und abends ausführenvenčit psa ráno a večer

vodítko: den Hund an die Leine nehmenuvázat psa na vodítko

vrtět: Der Hund wedelte mit dem Schwanz.Pes vrtěl ocasem.

vyhrabat: Der Hund scharrte einen versteckten Knochen aus.Pes vyhrabal ukrytou kost.

výt: Der Hund heult den Mond an.Pes vyje na měsíc.

zaběhlý: ein entlaufener Hundzaběhlý pes

zaběhnout: Ein Hund ist uns zugelaufen.Zaběhl se k nám nějaký pes.

zaběhnout se: Der Hund hat sich verlaufen.Pes se zaběhl.

zakňučet: Der Hund hat vor Angst gewinselt.Pes zakňučel strachy.

zakousnout: Der Hund hat ein Huhn totgebissen.Pes zakousl kuře.

zalézt: Der Hund ist unter den Tisch gekrochen.Pes zalezl pod stůl.

zaštěkat: Aus dem Wald hat ein Hund gebellt.Z lesa zaštěkal pes.

zavrčet: Der Hund knurrte den fremden Menschen an.Pes zavrčel na cizího člověka.

zneklidnět: Der Hund wurde unruhig und begann zu bellen.Pes zneklidněl a začal štěkat.

ztrestat: den Hund mit Stockschlägen bestrafenztrestat psa holí

žrát: Der Hund frisst gierig.Pes žere hltavě.

kousat: Hunde, die bellen, beißen nicht.Pes, který štěká, nekouše.

zajíc: Viele Hunde sind des Hasen Tod.přísl. Mnoho psů zajícova smrt.

zlý: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!

bissig: einen bissigen Hund habenmít psa, který kouše

Kette: einen Hund an die Kette legenuvázat psa na řetěz

anbinden: den Hund am Zaun anbindenpřivázat psa k plotu

Fell: einem Hund das Fell bürstenkartáčovat psovi srst

folgen: Sein Hund folgt ihm aufs Wort.Jeho pes ho poslouchá na slovo.

führen: einen Hund an der Leine führenvést psa na vodítku

gehorchen: Der Hund muss gehorchen lernen.Pes se musí naučit poslouchat.

Hund: einen Hund dressierencvičit psa

pes: der Wachhundhlídací pes

ihr: Ist das Ihr Hund?Je to váš pes?

Kehle: Der Hund sprang ihm an die Kehle.Pes mu skočil po krku.

locken: den Hund mit einer Wurst lockenvábit psa na salám

nennen: Er nennt seinen Hund Max.Svému psovi říká Max.

Opfer: Mor si vyžádal nesčetné oběti.Die Pest forderte zahllose Opfer.

prügeln: den Hund prügelnzmlátit psa

Rasse: Was für eine Rasse ist der Hund?Jaké rasy je ten pes?

Respekt: einen großen Respekt vor Hunden habenmít strach ze psů

schnuppern: Der Hund schnupperte am Laternenpfahl.Pes očichával kandelábr.

selten: Das ist ein selten schöner Hund!To je obzvlášť krásný pes!

wedeln: Der Hund wedelt mit dem Schwanz.Pes vrtí ocasem.

zulegen: sich einen Hund zulegenpořídit si psa

Vorsicht: Vorsicht, bissiger Hund!Pozor, zlý pes!