Hlavní obsah

pán

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (muž) der Herrpan vrchníHerr Oberpán s paníein Herr und seine FrauDámy a pánové!Meine Damen und Herren!
  2. (vládnoucí, vlivný, mocný) der Herr, der HerrscherPes poslouchá svého pána.Der Hund folgt seinem Herrn.kniž. pán tvorstvader Herr der Schöpfung
  3. (šlechtic) der Herrsvobodný pánder Freiherr
  4. dř.(zaměstnavatel sluhy) der Herr
  5. Pán (Hospodin) der HerrKristus PánHerr ChristusPán BůhHerr GottPro pána boha!Um Gottes Willen!

Vyskytuje se v

bůh: Grüß Gott!Pozdrav Pán Bůh!

dáma: Meine Herren, fordern Sie die Damen zum Tanzen auf.Pánové, zadejte si dámy.

lenní: der Lehnsherrlenní pán

očichat: Der Hund beroch seinen Herrn.Pes očichal svého pána.

připlazit se: Der Hund kam angekrochen zu seinem Herrn.Pes se připlazil k pánovi.

šarmantní: ein charmanter alter Herršarmantní starý pán

krám: Wie der Herr, so's Gescherr.Jaký pán, takový krám.

vážený: Sehr geehrte Damen und Herren!Vážené dámy a pánové!

vlastní: sein eigener Herr seinbýt svým vlastním pánem

Dame: Sehr geehrte Damen und Herren!Vážené dámy, vážení pánové!

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

Junge: hovor. Junge, Junge!Páni!, Člověče! vyjádření obdivu, úžasu

mein: Meine Damen und Herren!Dámy a pánové!, Vážené dámy, vážení pánové!

meiner: Ich war ganz Herr meiner selbst.Byl jsem zcela svým pánem.

Situation: Er blieb Herr der Situation.Zůstal pánem situace.

pán: Meine Damen und Herren!Dámy a pánové!