Hlavní obsah

vážený

Přídavné jméno

  1. (ctěný) geehrt, verehrt, angesehenvážený člověkein angesehener Mensch
  2. (měřený váhou) gewogen

Vyskytuje se v

paní: Sehr geehrte Frau!Vážená paní!

dekagram: ein paar Dekagramm wiegenvážit několik dekagramů

achten: seine Eltern achtenvážit si rodičů

Dame: Sehr geehrte Damen und Herren!Vážené dámy, vážení pánové!

Herr: sehr geehrter Herr Müllervážený pane Müllere v dopise

Alter: das Alter achtenvážit si stáří

aufnehmen: Das Kreatin nimmt Wasser auf.Kreatin váže vodu.

mein: Meine Damen und Herren!Dámy a pánové!, Vážené dámy, vážení pánové!

schätzen: Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt.Časem jsem se naučil vážit si ho.

schwer: Ich bin 50 Kilo schwer.Vážím 50 kilogramů.

wiegen: Das Paket wiegt 40 kg.Balík váží 40 kg.

vážený: ein angesehener Menschvážený člověk