Hlavní obsah

aufnehmen

Slovesonimmt auf, a, o

 1. zvednout kapesník z podlahy ap.Der Vater nahm das Kind auf.Otec zvedl dítě do náručí.
 2. sport.zachytit, zpracovat přihrávku ap.
 3. NoDutřít, setřít rozlité mléko ap.
 4. zahájit lékařskou praxi, výzkum ap.
 5. j-n přijmout, ubytovat, (po)hostit koho uprchlíky ap.j-n im Krankenhaus aufnehmenpřijmout koho do nemocnice
 6. ÖrDpřijmout, zaměstnat pracovníka
 7. pojmout nádrž 40 litrů ap.
 8. pojmout, pochopit učivo ap.
 9. vázat krev kyslík ap.Das Kreatin nimmt Wasser auf.Kreatin váže vodu.
 10. vzít si úvěr, půjčku ap.
 11. zapsat, zaznamenat, zdokumentovat
 12. snímat, filmovat, fotografovat
 13. nahrá(va)t rozhovor na pásek ap.

Vyskytuje se v

Handschuh: zvednout hozenou rukavici, přijmout soubojden Handschuh aufnehmen

Betrieb: zahájit/ukončit provozden Betrieb aufnehmen/einstellen

Kredit: vzít si v bance půjčkubei der Bank einen Kredit aufnehmen

serienmäßig: zahájit sériovou výrobudie serienmäßige Herstellung aufnehmen

aufnehmen: přijmout koho do nemocnicej-n im Krankenhaus aufnehmen

Beziehung: navázat vztah s kýmmit/zu j-m Beziehungen aufnehmen

Protokoll: zapsat co do protokoluetw. ins Protokoll aufnehmen

Studium: zahájit/ukončit studiumein Studium aufnehmen/abschließen

praxe: přijmout koho na praxij-n für ein Praktikum aufnehmen

půjčka: vzít si půjčku u bankybei der Bank einen Kredit aufnehmen

člen: přijmout koho za členaj-n als Mitglied aufnehmen

hypotéka: vzít si hypotéku na byteine Hypothek auf die Wohnung aufnehmen

líznout (si): líznout si esodas Ass aufnehmen

nabrat: nabrat nové členyneue Mitglieder aufnehmen

novela: přijmout novelu zákonaeine Gesetzesnovelle aufnehmen

oficiální: pokračovat v oficiálních rozhovorechoffizielle Gespräche wieder aufnehmen

protokol: sepsat/vyhotovit protokoldas Protokoll aufnehmen/abfassen

přijmout: fin. přijmout úvěrKredit aufnehmen

zahajovat: zahajovat prácidie Arbeit aufnehmen

Arm: přijmout koho s otevřenou náručíj-n mit offenen Armen aufnehmen