Hlavní obsah

annehmen

Vyskytuje se v

Vernunft: Vernunft annehmen, zur Vernunft kommenpřijít (znovu) k rozumu

Haltung: Haltung annehmenpostavit se do pozoru

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

dass: angenommen, dassza předpokladu, že...

ihrer: Wir werden uns ihrer annehmen.Ujmeme se jí/jich.

Wahrscheinlichkeit: etw. mit großer Wahrscheinlichkeit annehmenpředpokládat co s velkou pravděpodobností

nabídka: j-s Angebot annehmenpřijmout nabídku koho

podmínečně: j-n/etw. bedingungsweise annehmenpodmínečně přijmout koho/co

pozornost: eine kleine Aufmerksamkeit von j-m annehmenpřijmout malou pozornost od koho

předsednictví: den Vorsitz annehmenpřijmout předsednictví

přijímat: die Wette auf etw. annehmenpřijímat sázky na co

přijmout: das Angebot annehmenpřijmout nabídku

případ: sich des Falls annehmenujmout se toho případu

uchazeč: den Bewerber abweisen/annehmenodmítnout/přijmout uchazeče

zdráhat se: Er weigerte sich ein Geschenk anzunehmen.Zdráhal se přijmout dar.

annehmen: Angenommen, dass ...Předpokládejme, že ...