Hlavní obsah

annehmen

Vyskytuje se v

Vernunft: Vernunft annehmen, zur Vernunft kommenpřijít (znovu) k rozumu

Haltung: Haltung annehmenpostavit se do pozoru

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

dass: angenommen, dassza předpokladu, že...

ihrer: Wir werden uns ihrer annehmen.Ujmeme se jí/jich.

Wahrscheinlichkeit: etw. mit großer Wahrscheinlichkeit annehmenpředpokládat co s velkou pravděpodobností

nabídka: přijmout nabídku kohoj-s Angebot annehmen

podmínečně: podmínečně přijmout koho/coj-n/etw. bedingungsweise annehmen

pozornost: přijmout malou pozornost od kohoeine kleine Aufmerksamkeit von j-m annehmen

předsednictví: přijmout předsednictvíden Vorsitz annehmen

přijímat: přijímat sázky na codie Wette auf etw. annehmen

přijmout: přijmout nabídkudas Angebot annehmen

přijmout: přijmout čí raduj-s Rat annehmen

přijmout: přijmout co jako faktetw. als Fakt annehmen

případ: ujmout se toho případusich des Falls annehmen

uchazeč: odmítnout/přijmout uchazečeden Bewerber abweisen/annehmen

zdráhat se: Zdráhal se přijmout dar.Er weigerte sich ein Geschenk anzunehmen.