Hlavní obsah

Vernunft

Die, podstatné jméno~

Vyskytuje se v

zuwider: der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

umoudřit se: Nach der Erfahrung kam er endlich zur Vernunft.Po té zkušenosti se konečně umoudřil.

rozum: j-n zur Vernunft bringenpřivést koho k rozumu

Vernunft: Vernunft annehmen, zur Vernunft kommenpřijít (znovu) k rozumu