Hlavní obsah

rozum

Vyskytuje se v

selský: selský rozumder Bauernverstand

převážit: Rozum převážil cit.Der Verstand überwog das Gefühl.

sňatek: sňatek z rozumudie Vernunftehe, die Vernunftheirat

zamlžit: Víno mu zamlžilo rozum.Der Wein benebelte seine Sinne.

vzít: vzít rozum do hrstiden Verstand zusammennehmen

zůstávat: Rozum nad tím zůstává stát!Da steht einem der Verstand still!

rozum: selský rozumder Bauernverstand