Hlavní obsah

rozum

Vyskytuje se v

selský: selský rozumder Bauernverstand

převážit: Rozum převážil cit.Der Verstand überwog das Gefühl.

sňatek: sňatek z rozumudie Vernunftehe, die Vernunftheirat

zamlžit: Víno mu zamlžilo rozum.Der Wein benebelte seine Sinne.

vzít: vzít rozum do hrstiden Verstand zusammennehmen

zůstávat: Rozum nad tím zůstává stát!Da steht einem der Verstand still!

Verstand: den Verstand verlierenpřijít o rozum

Verstand: j-n um den Verstand bringenpřipravit koho o rozum

zuwider: der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

Besinnung: j-n zur Besinnung bringenpřivést koho k rozumu

Einsicht: Einsicht habenmít rozum/pochopení

Einsicht: zur Einsicht kommennabýt rozumu

Einsicht: Hab' Einsicht!Měj rozum!

klar: přen. einen klaren Verstand habenmít zdravý rozum

zusammennehmen: seinen Verstand zusammennehmenvzít rozum do hrsti

Glück: mehr Glück als Verstand habenmít víc štěstí než rozumu