Hlavní obsah

rozum

Vyskytuje se v

selský: selský rozumder Bauernverstand

převážit: Rozum převážil cit.Der Verstand überwog das Gefühl.

sňatek: sňatek z rozumudie Vernunftehe, die Vernunftheirat

zamlžit: Víno mu zamlžilo rozum.Der Wein benebelte seine Sinne.

vzít: vzít rozum do hrstiden Verstand zusammennehmen

zůstávat: Rozum nad tím zůstává stát!Da steht einem der Verstand still!

Verstand: přijít o rozumden Verstand verlieren

zuwider: rozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumemder Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffen

Besinnung: přivést koho k rozumuj-n zur Besinnung bringen

Einsicht: mít rozum/pochopeníEinsicht haben

klar: mít zdravý rozumpřen. einen klaren Verstand haben

zusammennehmen: vzít rozum do hrstiseinen Verstand zusammennehmen

Glück: mít víc štěstí než rozumumehr Glück als Verstand haben

rozum: selský rozumder Bauernverstand