Hlavní obsah

Glück

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e; mst Sg

  • štěstí zdarviel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hřemit etw. bei j-m kein Glück habennemít štěstí s čím u kohoDen Bruder verlässt das Glück.Bratra opouští štěstí.

Vyskytuje se v

Scherbe: Scherben bringen Glück.Střepy přinášejí štěstí.

Unglück: Glück im Unglück habenmít štěstí v neštěstí

dahin: Mein Glück ist dahin.Moje štěstí je ztraceno.

besitzen: keine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

gönnen: Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.Ze srdce mu jeho štěstí přeju.

streifen: Zum Glück hat ihn der Schuss nur gestreift.Naštěstí ho střela pouze škrábla.

teils: Teils hatte ich Glück, teils Pech.Částečně jsem měl štěstí, částečně smůlu.

traumhaft: traumhaftes Glück habenmít fantastické štěstí

trunken: trunken von/vor Glückopojený štěstím

verwandeln: Das Glück hat sie völlig verwandelt.Štěstí ji zcela proměnilo.

viel: Viel Glück!Mnoho štěstí!

hodně: mít hodně štěstíviel Glück haben

kalit: kalit štěstí komuj-s Glück trüben

karta: mít štěstí v kartáchGlück im Kartenspiel haben

křehký: křehké štěstídas unbeständige Glück

oněmělý: oněmělý štěstímvor Glück verstummt

opilý: být opilý štěstímvor Glück betrunken sein

pomyslný: pomyslné štěstíimaginäres Glück

přát: přát komu zdraví/štěstí/láskuj-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschen

přinášet: Pavouk přináší štěstí.Die Spinne bringt Glück.

recept: recept na štěstíRezept für das Glück

štěstí: Mnoho štěstí!Viel Glück!

štěstí: na štěstíglücklicherweise, zum Glück

trocha, troška: trocha štěstíein Quäntchen Glück

vyváznout: Měl štěstí, že vyvázl živý.Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.

zakusit: zakusit štěstíGlück erfahren

zářit: Oči jí zářily štěstím.Ihre Augen strahlten vor Glück.

zavzlykat: zavzlykat štěstímvor Glück aufschluchzen

zazářit: Oči mu zazářily radostí.Seine Augen erstrahlten vor Glück.

hra: Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.Glück im Spiel, Pech in der Liebe.

štěstí: pořek. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.Pech im Spiel, Glück in der Liebe.