Hlavní obsah

streifen

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. pruh, pás
  2. hovor.film příběh

Vyskytuje se v

und: das Kleid mit roten und schwarzen Streifenšaty s červenými a černými pruhy

anhalten: von einer Streife angehalten werdenbýt zastaven policejní hlídkou

streifen: Zum Glück hat ihn der Schuss nur gestreift.Naštěstí ho střela pouze škrábla.

nastříhat: das Papier in Streifen schneidennastříhat papír na proužky

obchůzka: sich auf Streife begebenvydat se na obchůzku

po: durch die Felder streifenchodit po polích

pokrájet: Paprika in kleine Streifen schneidenpokrájet papriku na drobné proužky

zavadit: Ihr Blick streifte ihn.přen. Zavadila o něj pohledem.