Hlavní obsah

anhalten

Slovesohält an, ie, a

  1. zastavit auto, hodinky ap.von einer Streife angehalten werdenbýt zastaven policejní hlídkoudie Luft/den Atem anhaltenzadržet/zatajit dech
  2. zastavit se, zůstat stát cyklista, chodec ap.Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.
  3. j-n zu etw. nabádat, vést koho k čemu k pravdomluvnosti ap.
  4. trvat déšť, horka ap.

Vyskytuje se v

Luft: die Luft anhaltenzadržet dech strachem, obavami ap.

Atem: den Atem anhaltenzadržet dech

semafor: an der Ampel anhaltenzastavit u semaforu

zadržet: den Atem anhaltenzadržet dech

zatajit: die Luft/den Atem anhaltenzatajit dech

anhalten: von einer Streife angehalten werdenbýt zastaven policejní hlídkou