Hlavní obsah

vorbehalten

Slovesobehält vor, ie, a

  • sich vorbehalten vyhradit sisich das Recht vorbehalten, etw. zu tunvyhradit si právo co udělat

Vyskytuje se v

Vorbehalt: stille Vorbehalte gegen j-n habenmít tiché výhrady ke komu

právo: alle Rechte vorbehaltenveškerá práva vyhrazena

všichni, všechny, všechna: alle Rechte vorbehaltenvšechna práva vyhrazena

rezervovat: j-m das Recht vorbehaltenrezervovat komu právo

určitý: gewisse Vorbehalte gegen j-n/etw. habenmít určité výhrady ke komu/čemu

výhrada: Vorbehalte zum Vorschlag habenmít výhrady k návrhu

program: Programmänderung vorbehalten!Změna programu vyhrazena!

změna: Programmänderung vorbehalten.Změna programu vyhrazena.

vorbehalten: sich das Recht vorbehalten, etw. zu tunvyhradit si právo co udělat