Hlavní obsah

výhrada

Vyskytuje se v

určitý: mít určité výhrady ke komu/čemugewisse Vorbehalte gegen j-n/etw. haben

Einschränkung: Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.Smlouva platí bez výhrad.

Vorbehalt: stille Vorbehalte gegen j-n habenmít tiché výhrady ke komu