Hlavní obsah

výhrada

Vyskytuje se v

určitý: mít určité výhrady ke komu/čemugewisse Vorbehalte gegen j-n/etw. haben

Einschränkung: Smlouva platí bez výhrad.Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.

Vorbehalt: mít tiché výhrady ke komustille Vorbehalte gegen j-n haben

výhrada: mít výhrady k návrhuVorbehalte zum Vorschlag haben