Hlavní obsah

určitý

Přídavné jméno

  1. (přesně daný) bestimmtdát určitou odpověďeine bestimmte Antwort gebenling. určitý členbestimmter Artikel
  2. (jakýsi, nějaký) gewissdo určité mírybis zu einem gewissen Maßv určitém smyslu...im gewissen Sinne...mít určité výhrady ke komu/čemugewisse Vorbehalte gegen j-n/etw. haben
  3. (dohodnutý, stanovený) bestimmt, festgesetzt, festgelegtv určitou dobuzu einer bestimmten Zeitpracovní poměr na dobu určitoubefristetes Arbeitsverhältnis

Vyskytuje se v

člen: určitý členbestimmter Artikel

hledisko: posuzovat co z určitého hlediskaetw. von einem bestimmten Gesichtspunkt aus beurteilen

podmínka: za určitých podmínekunter gewissen Bedingungen

smlouva: pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag

za: za určitých podmínekunter bestimmten Bedingungen

číslovka: neurčité číslovkyunbestimmte Zahlwörter

neurčitý: muž neurčitého věkuein Mann von unbestimmtem Alter

neurčitý: neurčitý členunbestimmter Artikel

přisoudit: přisoudit člověku určité vlastnostieinem Menschen bestimmte Eigenschaften zusprechen

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

Zeit: zu bestimmten Zeitenv určitých intervalech

Zeit: seit der/jener Zeitod té/určité doby

Zeit: j-n (nur) auf Zeit einstellenzaměstnat koho (jen) na dobu určitou

Artikel: der (un)bestimmte Artikel(ne)určitý člen

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

bestimmt: bestimmtes Pronomenurčité zájmeno

Dauer: auf/für unbestimmte Dauerna dobu neurčitou

eingehen: ein bestimmtes Risiko eingehenpodstoupit určité riziko

Gefühl: ein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigenpotlačovat/projevovat určitý pocit