Hlavní obsah

člen

Vyskytuje se v

rodina: das Familienmitgliedčlen rodiny

určitý: bestimmter Artikelling. určitý člen

větný: das Satzgliedvětný člen

výbor: das Ausschussmitgliedčlen výboru

nabrat: neue Mitglieder aufnehmennabrat nové členy

neurčitý: unbestimmter Artikelneurčitý člen

sdružovat: Der Sportklub vereinigt hundert Mitglieder.Sportovní klub sdružuje sto členů.

souřadný: parataktische Satzgliederling. souřadné větné členy

ubýt: Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.Z naší skupiny ubyli tři členové.

záruka: für ein neues Mitglied Bürgschaft leistendát záruku za nového člena

Artikel: der (un)bestimmte Artikel(ne)určitý člen

parteilos: ein parteiloses Mitglied des Parlamentsbezpartijní člen parlamentu

člen: bestimmter Artikelurčitý člen