Hlavní obsah

element

Podstatné jméno, rod mužský

  1. odb.(prvek, složka) das Elementrozkládat co na elementyetw. in Elemente zerlegen
  2. zast.(živel) das Element

Vyskytuje se v

množinový: das Element der Mengemnožinový prvek

parazitní: ein schmarotzerhaftes Elementparazitní živel

prvek: charakteristische Elementecharakteristické prvky

rozvratný: zersetzende Elementerozvratné živly

živel: in seinem Element seinbýt ve svém živlu

cítit se: sich in seinem Element fühlencítit se ve svém živlu

Element: in seinem Element seinbýt ve svém živlu

fühlen: sich in seinem Element fühlencítit se/být ve svém živlu

element: rozkládat co na elementyetw. in Elemente zerlegen