Hlavní obsah

element

Podstatné jméno, rod mužský

  1. odb.(prvek, složka) das Elementrozkládat co na elementyetw. in Elemente zerlegen
  2. zast.(živel) das Element

Vyskytuje se v

fühlen: sich in seinem Element fühlencítit se/být ve svém živlu

množinový: množinový prvekdas Element der Menge

parazitní: parazitní živelein schmarotzerhaftes Element

prvek: charakteristické prvkycharakteristische Elemente

rozvratný: rozvratné živlyzersetzende Elemente

živel: být ve svém živluin seinem Element sein

cítit se: cítit se ve svém živlusich in seinem Element fühlen

Element: in seinem Element seinbýt ve svém živlu

Element: Die vier Elemente sind Feuer, Wasser, Luft und Erde.Čtyři elementy jsou oheň, voda, vzduch a země.