Hlavní obsah

cítit se

Nedokonavé sloveso

  • sich fühlen, sich befindenNecítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.cítit se dotčensich getroffen fühlenTen se ale cítí!Der fühlt sich aber!

Vyskytuje se v

doma: sich irgendwo heimisch fühlencítit se kde jako doma

malátný: sich schlaff fühlencítit se malátný

nejistě: sich in j-s Anwesenheit unsicher fühlencítit se v přítomnosti koho nejistě

nemohoucí: sich klein und machtlos fühlencítit se malý a nemohoucí

osamocený: sich einsam fühlencítit se osamocený

pokořit: Er fühlte sich demütigt.Cítil se pokořen.

zbytečný: sich nutzlos fühlencítit se zbytečný

allein: sich (sehr) allein fühlencítit se (velmi) osaměle

unwohl: Ich fühle mich unwohl.Necítím se dobře.

wohl: sich wohl fühlencítit se dobře

Ehre: sich in seiner Ehre gekränkt fühlencítit se uražen na cti

fühlen: sich für etw. verantwortlich fühlencítit se za co odpovědný(m)

kränken: Sie fühlt sich tief gekränkt.Cítí se hluboce uražená.

schlapp: sich schlapp fühlencítit se slabý

übervorteilen: sich übervorteilt fühlencítit se znevýhodněný

unpässlich: unpässlich seinnecítit se dobře

cítit se: Ich fühle mich nicht wohl.Necítím se dobře.