Hlavní obsah

allein

Přídavné jméno

  1. allein stehen být sólo

Částice

  1. výhradně, pouze, jen(om)Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.
  2. užívá se ke zdůraznění důležitostisamotný, (už) jen, samotná skutečnost, že ...Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.Samotná myšlenka to udělat byla odporná.

Vyskytuje se v

Brot: Nejen chlebem živ je člověk.Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.

einzig: pouze (a jedině), výlučněeinzig (und allein)

glauben: pokládat se za osaměléhosich allein glauben

allein: Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.Du allein kannst mir noch helfen.

erarbeiten: Svého nynějšího postavení jsem se dopracovala sama.Ich habe mir meine jetzige Stellung allein erarbeitet.

grauen: Děsí se toho, že bude sám.Er graut sich davor, allein zu sein.

schaffen: Sám už tuto práci nezvládne.Er schafft diese Arbeit allein nicht mehr.

schuld: On sám je vším vinen.Er allein ist an allem schuld.

jedině: pouze a jediněeinzig und allein

osaměle: osaměle stojící stromein allein stehender Baum

osamět: Konečně osaměli.Sie sind endlich allein geblieben.

sám, sama, samo, samý: Byla doma sama.Sie war allein zu Hause.

samota: nechat koho o samotěj-n allein lassen

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.Ein Unglück kommt selten allein.