Hlavní obsah

grauen

Sloveso

  1. kniž.nastávat, přicházet den, nocDer Abend graut.Stmívá se.Der Morgen graut.Rozednívá se.
  2. řidč.šedivět vlasy ap.

Sloveso

  1. děsit se, hrozit se, bát seužívá se v neosobní vazbě s esMir graut, wenn ich an morgen denke.Děsím se, když pomyslím na zítřek.
  2. sich grauen vor etw. Dat mít hrůzu z čeho, hrozit se, děsit se čehoEr graut sich davor, allein zu sein.Děsí se toho, že bude sám.

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

grausen: Mir graust vor Schlangen.Hnusí se mi hadi.

děsit se: Děsím se hadů.Mir graust vor Schlangen.

hrůza: Jímá ho hrůza.Das Grauen erfasst ihn.

plesnivý: plesnivé vousygraues Barthaar

vyniknout: Červená linka vynikla na šedém pozadí.Die rote Linie hob sich vom grauen Hintergrund ab.

zákal: med. šedý zákalgrauer Star, die Katarakt(a)

zešedivět: Vlasy jí starostmi zešedivěly.Ihre Haare wurden vor Sorgen grau.

závit: namáhat si mozkové závitydie (kleinen) grauen Zellen anstrengen