Hlavní obsah

grau

Vyskytuje se v

grauen: sich grauenvor etw. Dat mít hrůzu z čeho, hrozit se, děsit se čeho

grausen: Mir graust vor Schlangen.Hnusí se mi hadi.

děsit se: Mir graust vor Schlangen.Děsím se hadů.

hrůza: Das Grauen erfasst ihn.Jímá ho hrůza.

plesnivý: graues Barthaarplesnivé vousy

vyniknout: Die rote Linie hob sich vom grauen Hintergrund ab.Červená linka vynikla na šedém pozadí.

zákal: grauer Star, die Katarakt(a)med. šedý zákal

zešedivět: Ihre Haare wurden vor Sorgen grau.Vlasy jí starostmi zešedivěly.

závit: die (kleinen) grauen Zellen anstrengennamáhat si mozkové závity