Hlavní obsah

alt

Přídavné jménoälter, ältest-

  1. Alt und Jung staří i mladí všichni
  2. j-n alt machen hovor.dělat starším koho účes, oblečení ap.
  3. alt wie Methusalem hovor.starý jako Metuzalém velmi starý
  4. j-n/etw. zum alten Eisen werfen hovor.házet do starého železa koho/co
  5. zum alten Eisen gehören hovor.patřit do starého železa
  6. Jung getan, alt gewohnt. Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.
  7. Alte Liebe rostet nicht. Stará láska nerezaví.
  8. die alte Litanei hovor.stará písnička stará záležitost
  9. eine alte Rechnung mit j-m begleichen hovor.vyrovnat starý účet s kým oplatit
  10. auf meine alten Tage hovor.na stará kolena ve vysokém věku

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e; mst Sg

Vyskytuje se v

mentální: ped. mentální věkmentales Alter

panna: stará pannaeine alte Jungfer

starý: starý mládenec(alter) Junggeselle

starý: círk. Starý zákonAltes Testament

zákon: Starý zákonAltes Testament

bába: stará babaeine alte Schachtel

bezmocný: bezmocné stáříkraftloses Alter

blbnout: K stáru blbne.Mit dem Alter wird er dumm.

být: Je mu 24 let.Er ist 24 Jahre alt.

být: Kolik jí je?Wie alt ist sie?

být: Je stejně starý jako já.Er ist so alt wie ich.

civilizace: starověké civilizacedie alten Zivilisationen

ctihodný: dožít se ctihodného věkuein respektables Alter erreichen

dávný: dávné vzpomínkyalte Erinnerungen

dočkat se: dočkat se dlouhého věkuein hohes Alter erreichen

dosáhnout: dosáhnout vysokého věkuein hohes Alter erreichen

dospělý: v dospělém věkuim erwachsenen Alter

kolik: Kolik je jí let?Wie alt ist sie?

kost: protáhnout staré kostidie alten Knochen strecken

křáp: To auto už je starý křáp.Das ist schon eine alte Kiste.

léto: Kolik je ti let?Wie alt bist du?

mistr: díla starých mistrůWerke alter Meister

mnohem: Byl mnohem starší než ona.Er war viel älter als sie.

moct: Může mu být tak 48.Er mag etwa 48 Jahre alt sein.

mrav: starý mravein alter Brauch

nemluvně: tříměsíční nemluvnědrei Monate altes Baby

nemnoho: nemnoho staršínicht viel älter

neurčitý: muž neurčitého věkuein Mann von unbestimmtem Alter

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

pokročilý: pokročilý věkfortgeschrittenes Alter

pozdní: v pozdním věkuim späten Alter

pravda: To je stará pravda.Das ist eine alte Wahrheit.

prořídnout: S přibývajícím věkem mu prořídly vlasy.Mit zunehmendem Alter hat sich sein Haar gelichtet.

přidržet se: přidržet se starých zvykůan alten Bräuchen festhalten

ruina: ruina starého hradudie Ruine der alten Burg

sesout se: Stará budova se sesula.Das alte Gebäude ist eingestürzt.

slábnout: Paměť starých lidí slábne.Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.

slepnout: Ve stáří začal slepnout.Im Alter fing er an, blind zu werden.

sova: Ty stará sůvo!Du alte Eule!

stárnout: Jeho auto stárne.Sein Auto wird alt.

starší: Je o deset let starší než já.Er ist zehn Jahre älter als ich.

starší: Alexander Dumas staršíAlexander Dumas der Ältere

stáří: Byli stejného stáří.Sie waren im gleichen Alter.

stáří: dožít se stáří ve zdravídas Alter in Gesundheit erreichen

šarmantní: šarmantní starý pánein charmanter alter Herr

teprve: Je jim teprve 5 týdnů.Sie sind erst 5 Wochen alt.

uhádnout, uhodnout: Uhádla jeho věk.Sie erriet sein Alter.

uskromnit se: ve stáří se uskromnitsich im Alter einschränken

věk: od útlého věkuvon frühem Alter an

vyhrabat: Včera jsem vyhrabala staré fotky.Gestern habe ich die alten Fotos ausgegraben.

vykácet: vykácet staré lípyalte Linden fällen

vyřadit: vyřadit staré strojealte Maschinen aussondern

vysoký: dožít se vysokého věkuein hohes Alter erreichen

vyštrachat: vyštrachat staré dopisyalte Briefe hervorkramen

vytéct: Stará baterie vytekla.Die alte Batterie ist ausgelaufen.

z, ze: nejstarší z dětídas älteste von den Kindern

zahodit: zahodit staré šatyalte Kleidung wegwerfen

zaměnit: zaměnit starý nábytek za novýein altes Möbel durch ein neues ersetzen

zbláznit se: Ve stáří se zbláznil.Im Alter wurde er verrückt.

zůstat: Vše zůstalo při starém.Alles blieb beim Alten.

žrát: Starý vařič žere moc proudu.Der alte Kocher frisst viel Strom.

kvést: Láska kvete v každém věku.Die Liebe blüht in jedem Alter.

láska: Stará láska nerezaví.Alte Liebe rostet nicht.

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

písnička: To je stále ta stejná písnička.Es ist immer das alte Lied.

rána: jitřit čí rányj-s alte Wunden aufreißen

rezavět: Stará láska nerezaví.Alte Liebe rostet nicht.

starý: stará pannaalte Jungfer

starý: na stará kolenaauf die alten Tage

starý: Patří do starého železa.Er gehört zum alten Eisen.

starý: Stará láska nerezaví.Alte Liebe rostet nicht.

ten, ta, to: Čím (je) starší, tím (je) hloupější.Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).

věk: Nevypadá na svůj věk.Man sieht ihr ihr Alter nicht an.

věk: být ve stejném věku jako kdoin j-s Alter sein

vesta: To je stará vesta!Das ist ein alter Hut!

zjitřit: zjitřit staré rányalte Wunden aufreißen

železo: přen. patřit do starého železazum alten Eisen gehören

als: älter als dustarší než ty

anknüpfen: an einen alten Brauch anknüpfennavázat na starý zvyk

desto: Je älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie.Čím je starší, tím je náročnější.

genug: alt/klug genugdost starý/chytrý

Kultur: die Kultur der alten Inkaskultura starých Inků

schulpflichtig: im schulpflichtigen Alterve školou povinném věku

Trott: in den alten Trott verfallen/zurückfallenvrátit se do starých kolejí

von: im Alter von sechs Jahrenve věku šesti let

werden: alt/gesund/müde/zornig werdenzestárnout/uzdravit se/unavit se/rozzuřit se

wesentlich: wesentlich älter/jünger seinbýt podstatně starší/mladší

Zeit: eine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časů

zierlich: eine zierliche alte Damekřehká stará dáma

zu: zu altpříliš starý