Hlavní obsah

jung

Přídavné jménojünger, jüngst-

  1. mladý muž, generace ap.noch jung an Jahren seinbýt mladý věkemdie jüngste Generationnejmladší generace
  2. mladistvý účes ap.
  3. čerstvý, nedávný, mladý

Vyskytuje se v

alt: Alt und Jungstaří i mladí všichni

alt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Gemüse: junges Gemüsepotěr, mláďata nezkušená mládež

gewohnt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

Tag: der Jüngste Tagsoudný den

tun: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

fix: ein fixer Jungešikovný mladík

wesentlich: wesentlich älter/jünger seinbýt podstatně starší/mladší

Zeit: in jüngster Zeitv poslední době

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

darin: ein Nest mit zwei Jungen darinhnízdo se dvěma mláďaty

Freund: Die Jungen sind Freunde geworden.Chlapci se spřátelili.

herankommen: Komm heran, Junge!Pojď blíž, chlapče!

hören: Der Junge will absolut nicht hören.Ten chlapec vůbec neposlouchá.

Junge: hovor. ein schwerer Jungeostrý chlapík zločinec

Junge: hovor. Junge, Junge!Páni!, Člověče! vyjádření obdivu, úžasu

ob: Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.

verweisen: Der Vater verwies dem Jungen seine Verhaltensweise.Otec vytýkal chlapci jeho chování.

klokaní: klokaní mládědas Känguru-Junge

minulost: v nedávné minulostiin der jüngsten Vergangenheit

soudný: soudný dender Jüngste Tag

hoch: hoši z naší firmydie Jungen aus unserer Firma

kluk: běhat za klukyden Jungen nachlaufen

měnit se: Hoch se mění v muže.Der Junge wird zum Mann.

mladě: vypadat mladějung aussehen

mladší: Alexander Dumas mladšíAlexander Dumas der Jüngere

mladší: Je to mladší člověk.Es ist ein jüngerer Mensch.

mladý: být mladý věkemnoch jung an Jahren sein

mladý: mladá generacedie junge Generation

mladý: mladý oborein junges Fachgebiet

mladý: mladý státein junger Staat

odpadnout: Mladý běžec odpadl po prvním kole.Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.

poměrně: vypadat poměrně mladěverhältnismäßig jung ausschauen

pozadu: Chlapec je v učení velmi pozadu.Der Junge ist weit zurück im Lernen.

rozpustilý: rozpustilý klukein ausgelassener Junge

slušný: slušný hochein anständiger Junge

sousedit: sousedit s mladou rodinouder Nachbar einer jungen Familie sein

stranit: stranit mladšímu bratroviden jüngeren Bruder bevorzugen

ten, ta, to: Kdo je ten mladík?Wer ist der junge Mann?

vyletět: Mladí kosi brzy vyletí.Die jungen Amsel fliegen bald aus.

vynalézavý: vynalézavý hochein findiger Junge

vysázet: vysázet sazenice na záhonjunge Pflanzen (in ein Beet) auspflanzen

vyzvat: vyzvat dívku k tancieine junge Dame (zum Tanz) auffordern

zobrazovat: Socha zobrazuje mladou dívku.Die Statue stellt ein junges Mädchen dar.

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.