Hlavní obsah

jung

Přídavné jménojünger, jüngst-

  1. mladý muž, generace ap.noch jung an Jahren seinbýt mladý věkemdie jüngste Generationnejmladší generace
  2. mladistvý účes ap.
  3. čerstvý, nedávný, mladý

Vyskytuje se v

Gemüse: junges Gemüsepotěr, mláďata nezkušená mládež

gewohnt: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

jung: ein junges Blutmladá krev

Tag: der Jüngste Tagsoudný den

tun: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

fix: ein fixer Jungešikovný mladík

wesentlich: wesentlich älter/jünger seinbýt podstatně starší/mladší

Zeit: in jüngster Zeitv poslední době

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

darin: ein Nest mit zwei Jungen darinhnízdo se dvěma mláďaty

Freund: Die Jungen sind Freunde geworden.Chlapci se spřátelili.

herankommen: Komm heran, Junge!Pojď blíž, chlapče!

hören: Der Junge will absolut nicht hören.Ten chlapec vůbec neposlouchá.

Junge: hovor. ein schwerer Jungeostrý chlapík zločinec

ob: Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.Ať starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.

verweisen: Der Vater verwies dem Jungen seine Verhaltensweise.Otec vytýkal chlapci jeho chování.

klokaní: das Känguru-Jungeklokaní mládě

minulost: in der jüngsten Vergangenheitv nedávné minulosti

soudný: der Jüngste Tagsoudný den

hoch: die Jungen aus unserer Firmahoši z naší firmy

kluk: den Jungen nachlaufenběhat za kluky

měnit se: Der Junge wird zum Mann.Hoch se mění v muže.

mladě: jung aussehenvypadat mladě

mladší: Alexander Dumas der JüngereAlexander Dumas mladší

mladý: noch jung an Jahren seinbýt mladý věkem

odpadnout: Der junge Läufer fiel nach der ersten Runde ab.Mladý běžec odpadl po prvním kole.

poměrně: verhältnismäßig jung ausschauenvypadat poměrně mladě

pozadu: Der Junge ist weit zurück im Lernen.Chlapec je v učení velmi pozadu.

rozpustilý: ein ausgelassener Jungerozpustilý kluk

slušný: ein anständiger Jungeslušný hoch

sousedit: der Nachbar einer jungen Familie seinsousedit s mladou rodinou

stranit: den jüngeren Bruder bevorzugenstranit mladšímu bratrovi

ten, ta, to: Wer ist der junge Mann?Kdo je ten mladík?

vyletět: Die jungen Amsel fliegen bald aus.Mladí kosi brzy vyletí.

vynalézavý: ein findiger Jungevynalézavý hoch

vysázet: junge Pflanzen (in ein Beet) auspflanzenvysázet sazenice na záhon

vyzvat: eine junge Dame (zum Tanz) auffordernvyzvat dívku k tanci

zobrazovat: Die Statue stellt ein junges Mädchen dar.Socha zobrazuje mladou dívku.

mládí: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

alt: Alt und Jungstaří i mladí všichni