Hlavní obsah

ob

Vyskytuje se v

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

jestli: Ptal se, jestli přijdou všichni.Er fragte, ob alle kommen.

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

-li: Budeš-li už mlčet!Ob du endlich schweigen wirst!

vyhlédnout: Vyhlédni ven, jestli už jde.Schau mal hinaus, ob er schon kommt.

vždy: Není vždy snadné rozhodnout, jestli...Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob...

že: Dělal, že spí.Er tat, als ob er schlafen würde.

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.

anfragen: Höflich anfragen, ob...Zdvořile se dotázat, zda...

Anschein: Es hat den Anschein, dass.../als ob...Vypadá to, jako by.../že...

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

freistehen: Es steht ihm frei, ob er kommt.Záleží na něm, jestli přijde.

stehen: Es steht (ganz) bei dir, ob ...Záleží to jen na tobě, jestli ...