Hlavní obsah

ob

Vyskytuje se v

aussehen: vypadat, jako by neuměl do třech napočítataussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte

je: podle toho zdaje nachdem ob

ob: ať ... nebo ne(egal) ob... oder nicht

anfragen: Zdvořile se dotázat, zda...Höflich anfragen, ob...

Anschein: Vypadá to, jako by.../že...Es hat den Anschein, dass.../als ob...

fragen: Je jen otázkou, zda budu moci přijít.Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.

freistehen: Záleží na něm, jestli přijde.Es steht ihm frei, ob er kommt.

Haus: (Chovej se) Jako doma!Tu als ob du zu Hause wärst!

stehen: Záleží to jen na tobě, jestli ...Es steht (ganz) bei dir, ob ...

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

jestli: Ptal se, jestli přijdou všichni.Er fragte, ob alle kommen.

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

vyhlédnout: Vyhlédni ven, jestli už jde.Schau mal hinaus, ob er schon kommt.

že: Dělal, že spí.Er tat, als ob er schlafen würde.

als ob: Dělal na mě dojem, jako by spal.Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.